18333
Γραμμή Επικοινωνίας
Εδώ είναι οι δουλειές!

Μεγαλύτερη προβολή,

μεγαλύτερη ανάπτυξη

Οι διαφημιζόμενοι στο vrisko.gr κερδίζουν 9 φορές περισσότερα κλικς

από τους μη διαφημιζόμενους!

Τα οφέλη σου

Προτεραιότητα στα

αποτελέσματα αναζήτησης

Δυνατότητα διαφήμισης σε πάνω

από μία γεωγραφικές περιοχές

Λογότυπα Επιχείρησης -

Προϊόντων και Φωτογραφίες

Αποκλεισμός διαφημίσεων

ανταγωνιστών στο προφίλ

της επιχείρησης

Επιπλέον προβολή

στο Vrisko app

9 φορές

περισσότεροι

πελάτες

Τρόποι προβολής στο vrisko.gr

Προτεραιότητα

Καταλαμβάνεις μία από τις πρώτες

θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης

Banners

Προβάλλεσαι στοχευμένα εκεί που οι

επισκέπτες αναζητούν μια επιχείρηση

σαν τη δική σου

Προσφορές

Προσελκύεις εύκολα

και άμεσα νέους πελάτες

Σε βρίσκουν παντού

350.000 downloads

του VriskoApp

55% των συνολικών

επισκέψεων από

tablets & smartphones

Κάνε το πρώτο βήμα!

Κάλεσέ μας στο 18333 ή συμπλήρωσε την αίτηση προβολής

Αίτηση Προβολής
Πιστοποιήσεις/Μέλη